Chemotaxis

Kemotaxi

Svensk definition

Cellers eller organismers dragning till eller rörelse bort från en ökande koncentration av ett ämne.

Engelsk definition

The movement of cells or organisms toward or away from a substance in response to its concentration gradient.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Haptotaxis