Locomotion

Förflyttning

Svensk definition

Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.

Engelsk definition

Movement or the ability to move from one place or another. It can refer to humans, vertebrate or invertebrate animals, and microorganisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Locomotor Activity Activities, Locomotor Activity, Locomotor Locomotor Activities