Cerebral Infarction

Cerebral infarkt

Svensk definition

Uppkomst av områden av nekros i hjärnan till följd av otillräckligt blodflöde, arteriellt eller venöst. Hjärninfarkter indelas allmänt efter hjärnhalva (dvs vänster eller höger), lob (t ex främre lob) , artärnät (t ex främre hjärnartär) och etiologi (t ex emboli). Syn. cerebral infarkt.

Engelsk definition

The formation of an area of NECROSIS in the CEREBRUM caused by an insufficiency of arterial or venous blood flow. Infarcts of the cerebrum are generally classified by hemisphere (i.e., left vs. right), lobe (e.g., frontal lobe infarction), arterial distribution (e.g., INFARCTION, ANTERIOR CEREBRAL ARTERY), and etiology (e.g., embolic infarction).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cerebral Infarctions Infarctions, Cerebral Infarction, Cerebral Cerebral Infarct Cerebral Infarcts Infarct, Cerebral Infarcts, Cerebral Cerebral Infarction, Left Hemisphere Left Hemisphere, Infarction, Cerebral Infarction, Left Hemisphere, Cerebral Left Hemisphere, Cerebral Infarction Cerebral, Left Hemisphere, Infarction Infarction, Cerebral, Left Hemisphere Subcortical Infarction Infarction, Subcortical Infarctions, Subcortical Subcortical Infarctions Posterior Choroidal Artery Infarction Anterior Choroidal Artery Infarction Cerebral Infarction, Right Hemisphere Right Hemisphere, Cerebral Infarction Infarction, Right Hemisphere, Cerebral Right Hemisphere, Infarction, Cerebral Cerebral, Right Hemisphere, Infarction Infarction, Cerebral, Right Hemisphere