Blood Cell Count

Blodcellsantal

Svensk definition

Antal leukocyter och erytrocyter per enhetsvolym i ett prov med venöst blod. En fullständig blodcellsräkning omfattar dessutom mätning av hemoglobin, hematokrit och erytrocytindex.

Svenska synonymer

Blodcellsräkning Blodkroppsantal

Engelska synonymer

Blood Cell Counts Count, Blood Cell Counts, Blood Cell Blood Cell Number Blood Cell Numbers Number, Blood Cell Numbers, Blood Cell Blood Count, Complete Blood Counts, Complete Complete Blood Count Complete Blood Counts Count, Complete Blood Counts, Complete Blood