Mental Disorders

Psykiska störningar

Svensk definition

Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.

Engelsk definition

Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Svenska synonymer

Beteendestörningar Mentala störningar Psykiska sjukdomar

Engelska synonymer

Mental Disorder Psychiatric Illness Psychiatric Illnesses Psychiatric Diseases Psychiatric Disease Mental Illness Illness, Mental Mental Illnesses Psychiatric Disorders Psychiatric Disorder Behavior Disorders Diagnosis, Psychiatric Psychiatric Diagnosis Mental Disorders, Severe Mental Disorder, Severe Severe Mental Disorder Severe Mental Disorders