Trauma and Stressor Related Disorders

Trauma- och stressrelaterade störningar

Svensk definition

Störningar där exponering inför en traumatisk eller stressande händelse är ett diagnostiskt kriterium.

Engelsk definition

Disorders in which exposure to a traumatic or stressful event is explicitly a diagnostic criterion.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.