Disruptive, Impulse Control, and Conduct Disorders

Problem-, impulskontroll- och uppförandestörningar

Svensk definition

Störningar, vars viktigaste drag är oförmåga att motstå impulser, drifter eller frestelser att handla på ett sätt som kan vara skadligt för en själv eller andra. Handlingen föregås av en känsla av spänning och ger, när den utförs, en känsla av tillfredsställelse eller lättnad.

Engelsk definition

Disorders whose essential features are the failure to resist an impulse, drive, or temptation to perform an act that is harmful to the individual or to others. Individuals experience an increased sense of tension prior to the act and pleasure, gratification or release of tension at the time of committing the act.

Svenska synonymer

Kleptomani Impulskontrollstörningar Intermittent explosivitet Impulsstörningar

Engelska synonymer

Impulse Control Disorders Disorders, Impulse Control Impulse-Control Disorders Intermittent Explosive Disorder Disorders, Intermittent Explosive Explosive Disorder, Intermittent Intermittent Explosive Disorders Kleptomania