Paraphilic Disorders

Parafili

Svensk definition

Störningar som inkluderar återkommande, intensiva sexuella fantasier, sexuella begär eller beteenden som ofta involverar icke-mänskliga objekt, personligt lidande, lidande för partner, barn eller andra icke samtyckande partner.

Engelsk definition

Disorders that include recurrent, intense sexually arousing fantasies, sexual urges, or behaviors generally involving nonhuman objects, suffering of oneself or partners, or children or other nonconsenting partners. (from DSM-V)

Svenska synonymer

Sexuell perversion Sexuella avvikelser

Engelska synonymer

Disorder, Paraphilic Disorders, Paraphilic Paraphilic Disorder Paraphilias Paraphilia Sex Deviations Deviation, Sex Deviations, Sex Sex Deviation