Exhibitionism

Exhibitionism

Svensk definition

Tvångsmässigt behov av att blotta könsorganen för en eller flera främmande ofrivilliga åskådare, i syfte att nå en känslomässig eller sexuell tillfredsställelse. (Källa Nationalencyklopedin.)

Engelsk definition

A disorder in which fantasies about or the act of exposing the genitals to an unsuspecting stranger produces sexual excitement with no attempt at further sexual activity with the stranger.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Exhibitionisms