Motor Disorders

Motoriska störningar

Svensk definition

Motoriska svårigheter som på ett signifikant och ihållande sätt hindrar aktiviteter i det dagliga livet i förhållande till jobbet. (Ur DSM-V)

Engelsk definition

Motor skills deficits that significantly and persistently interfere with ACTIVITIES OF DAILY LIVING appropriate to chronological age. (from DSM-5)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.