Somatoform Disorders

Somatoforma störningar

Svensk definition

Störningar som uppvisar fysiska symtom vilka tyder på ett allmänt, medicinskt tillstånd, men som inte helt och hållet kan förklaras av något annat medicinsk tillstånd, läkemedelseffekter eller av något annat psykisk tillstånd. Medicinskt oförklarliga symtom måste orsaka kliniskt signifikant ångest eller nedsättning i socialt, arbetsmässigt eller annat funktionsområde. Till skillnad från simulerade sjukdomar och annan simulering orsakas de fysiska symtomen inte av fri vilja.

Engelsk definition

Disorders having the presence of physical symptoms that suggest a general medical condition but that are not fully explained by another medical condition, by the direct effects of a substance, or by another mental disorder. The MEDICALLY UNEXPLAINED SYMPTOMS must cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other areas of functioning. In contrast to FACTITIOUS DISORDERS and MALINGERING, the physical symptoms are not under voluntary control. (APA, DSM-V)

Svenska synonymer

Somatiseringssyndrom Somatoformt smärtsyndrom Medicinskt oförklarliga syndrom Briquets sjukdom Somatiseringsstörning

Engelska synonymer

Disorder, Somatoform Somatoform Disorder Medically Unexplained Syndromes Medically Unexplained Syndrome Syndrome, Medically Unexplained Unexplained Syndrome, Medically Somatization Disorder Somatization Disorders Briquet Syndrome Syndrome, Briquet Pain Disorder