Factitious Disorders

Simulerad sjukdom

Svensk definition

Sjukdomar med fysiska eller psykiska symtom som inte är äkta eller naturliga.

Engelsk definition

Disorders characterized by physical or psychological symptoms that are not real, genuine, or natural.

Svenska synonymer

Pseudodemens Pseudopsykos Morbus fictus Gansers syndrom Simulering av symptom

Engelska synonymer

Disorders, Factitious Ganser Syndrome Syndrome, Ganser Pseudodementia Pseudopsychosis