Munchausen Syndrome by Proxy

Munchhausen syndrom by proxy

Svensk definition

Ett fenomen där sjukdomssymtom hittas på av någon annan än patienten och leder till onödiga, och ofta smärtsamma, undersökningar och behandling. Syndromet betraktas som en form av barnmisshandel, då det ofta är en förälder som är upphov till de påhittade symtomen och söker sjukvård åt barnet.

Engelsk definition

A phenomenon in which symptoms of a disease are fabricated by an individual other than the patient causing unnecessary, and often painful, physical examinations and treatments. This syndrome is considered a form of CHILD ABUSE, since another individual, usually a parent, is the source of the fabrication of symptoms and presents the child for medical care.

Svenska synonymer

Medicinsk barnmisshandel Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.