Munchausen Syndrome

Münchhausens syndrom

Svensk definition

Påhittad sjukdom som kännetecknas av upprepade sjukhusbesök pga tillsynes akut sjukdom, vars symtom beskrivs trovärdigt och dramatiskt av patienten, men är falska.

Engelsk definition

A factitious disorder characterized by habitual presentation for hospital treatment of an apparent acute illness, the patient giving a plausible and dramatic history, all of which is false.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Syndrome, Munchausen Munchhausen Syndrome Syndrome, Munchhausen Syndrome, Hospital-Addiction Syndrome, Hospital Addiction Hospital-Addiction Syndrome Hospital Addiction Syndrome Hospital-Addiction Syndromes Syndromes, Hospital-Addiction