Hypochondriasis

Hypokondri

Svensk definition

Föreställning om att man lider av någon allvarlig sjukdom, baserad på missuppfattning eller feltolkning av kroppsliga tecken.

Engelsk definition

Preoccupation with the fear of having, or the idea that one has, a serious disease based on the person's misinterpretation of bodily symptoms. (APA, DSM-IV)

Svenska synonymer

Hälsoångest

Engelska synonymer

Hypochondriacal Neuroses Neurosis, Hypochondriacal Hypochondriacal Neurosis