Neurasthenia

Neurasteni

Svensk definition

En psykisk störning som kännetecknas av kronisk trötthet och samtidiga fysiologiska symtom.

Engelsk definition

A mental disorder characterized by chronic fatigue and concomitant physiologic symptoms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuroses, Neurasthenic Neurasthenic Neuroses