Malingering

Simulering

Svensk definition

Simulering av sjukdomssymtom eller skada i syfte att lura till sig sjukskrivning, för att t ex slippa något uppdrag.

Engelsk definition

Simulation of symptoms of illness or injury with intent to deceive in order to obtain a goal, e.g., a claim of physical illness to avoid jury duty.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.