Leukokeratosis, Hereditary Mucosal

Slemhinneleukokeratos, ärftlig

Svensk definition

En autosomalt dominant sjukdom som yttrar sig som en tjock, svampig munslemhinna med vitt, opalescerande skimmer. Även annan slemhinnevävnad, i vagina, ändtarmen och näshålan, kan vara angripen på liknande sätt. Denna form av leukokeratos kan bero på en mutation i genen för keratin 4 och betraktas inte som ett förstadium till cancer.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hereditary Mucosal Leukokeratoses Leukokeratoses, Hereditary Mucosal Mucosal Leukokeratoses, Hereditary Mucosal Leukokeratosis, Hereditary Hereditary Mucosal Leukokeratosis White Sponge Nevus of Cannon