Leukoplakia

Leukoplaki

Svensk definition

Vit, fläckformig förändring i en slemhinna som inte kan skrapas bort. Leukoplaki betraktas allmänt som ett förstadium till cancer, men företeelsen kan även vara resultatet av en rad olika ärftliga sjukdomar.

Engelsk definition

A white patch lesion found on a MUCOUS MEMBRANE that cannot be scraped off. Leukoplakia is generally considered a precancerous condition, however its appearance may also result from a variety of HEREDITARY DISEASES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Leukoplakias Leukoplakic Lesions Lesion, Leukoplakic Lesions, Leukoplakic Leukoplakic Lesion Leukokeratosis Leukokeratoses