Lipodystrophy, Familial Partial

Familjär partiell lipodystrofi

Svensk definition

Ärftliga sjukdomstillstånd som kännetecknas av partiell förlust av fettvävnad, antingen begränsad till extremiteterna, med normala eller ökade fettmängder i ansikte, hals och bål (typ 1), eller begränsad till förlust av underhudsfett på lemmar och bål (typ 2).

Svenska synonymer

Koberling-Dunnigans syndrom Familjär partiell lipodystrofi, typ 2 Dunnigans syndrom Familjär partiell lipodystrofi, typ 3 Familjär partiell lipodystrofi, typ 1

Engelska synonymer

Familial Partial Lipodystrophies Partial Lipodystrophy, Familial Koberling-Dunnigan Syndrome Koberling Dunnigan Syndrome Familial Partial Lipodystrophy Familial Partial Lipodystrophy, Type 2 Lipodystrophy, Familial, of Limbs and Lower Trunk Lipodystrophy, Familial Partial, Type 2 Lipodystrophy, Reverse Partial Partial Lipodystrophies, Reverse Partial Lipodystrophy, Reverse Reverse Partial Lipodystrophies Reverse Partial Lipodystrophy Dunnigan Syndrome Lipodystrophy, Familial Partial, Dunnigan Type Familial Partial Lipodystrophy, Type 3 Lipodystrophy, Familial Partial, Associated With PPARg Mutations Lipodystrophy, Familial Partial, Type 3 Familial Partial Lipodystrophy, Type 1 Lipodystrophy, Familial Partial, Kobberling Type Lipodystrophy, Familial Partial, Type 1 Familial Partial Lipodystrophy, Kobberling Type