Hearing Loss

Hörselnedsättning

Svensk definition

En allmän term för fullständig eller partiell förlust av hörseln på det ena eller båda öronen.

Engelsk definition

A general term for the complete or partial loss of the ability to hear from one or both ears.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Loss, Hearing Hypoacusis Hypoacuses Hearing Impairment