Lewy Body Disease

Lewykroppssjukdom

Svensk definition

En degenerativ nervsjukdom kännetecknad av demens, lindrig parkinsonism och variationer i uppmärksamhetsförmågan. De neuropsykiatriska uttrycken har en tendens att föregå inträdandet av bradykinesi, muskelstelhet och andra extrapyramidala tecken. Vanföreställningar och synvillor är förhållandevis vanligt förekommande vid detta tillstånd. Histologisk undersökning avslöjar Lewykroppar i hjärnbarken och hjärnstammen. Senilplack och andra sjukliga särdrag typiska för Alzheimers sjukdom kan också finnas.

Engelsk definition

A neurodegenerative disease characterized by dementia, mild parkinsonism, and fluctuations in attention and alertness. The neuropsychiatric manifestations tend to precede the onset of bradykinesia, MUSCLE RIGIDITY, and other extrapyramidal signs. DELUSIONS and visual HALLUCINATIONS are relatively frequent in this condition. Histologic examination reveals LEWY BODIES in the CEREBRAL CORTEX and BRAIN STEM. SENILE PLAQUES and other pathologic features characteristic of ALZHEIMER DISEASE may also be present. (From Neurology 1997;48:376-380; Neurology 1996;47:1113-1124)

Svenska synonymer

Demens, Lewykropp Lewy Body-demens Lewykroppsdemens

Engelska synonymer

Diffuse Lewy Body Disease Lewy Body Dementia Cortical Lewy Body Disease Lewy Body Disease, Cortical Lewy Body Type Senile Dementia Lewy Body Disease, Diffuse Dementia, Lewy Body