Delusions

Vanföreställningar

Svensk definition

Falska föreställningar om sig själv eller personer eller föremål eller företeelser utanför sig själv, vilka består trots faktiska förhållanden och vilka av omgivningen inte betraktas som hållbara.

Engelsk definition

A false belief regarding the self or persons or objects outside the self that persists despite the facts, and is not considered tenable by one's associates.

Svenska synonymer

Självbedrägeri

Engelska synonymer

Delusion