Limbic Encephalitis

Limbisk encefalit

Svensk definition

Ett paraneoplastiskt syndrom som kännetecknas av nedbrytning av nervceller i den mediala tinningsloben. Till de kliniska sjukdomsdragen hör beteendeförändringar, hallucinationer, förlust av korttidsminne, förlorad lukt- och smakförnimmelse, samt demens. Cirkulerande antikroppar mot nervceller (anti-Hu, även kallade ANNA 1) och småcelliga lungkarcinom är ofta förknippade med detta tillstånd.

Engelsk definition

A paraneoplastic syndrome marked by degeneration of neurons in the LIMBIC SYSTEM. Clinical features include HALLUCINATIONS, loss of EPISODIC MEMORY; ANOSMIA; AGEUSIA; TEMPORAL LOBE EPILEPSY; DEMENTIA; and affective disturbance (depression). Circulating anti-neuronal antibodies (e.g., anti-Hu; anti-Yo; anti-Ri; and anti-Ma2) and small cell lung carcinomas or testicular carcinoma are frequently associated with this syndrome.

Svenska synonymer

Paraneoplastisk limbisk encefalit

Engelska synonymer

Encephalitis, Limbic Paraneoplastic Limbic Encephalitis Encephalitides, Paraneoplastic Limbic Encephalitis, Paraneoplastic Limbic Limbic Encephalitis, Paraneoplastic