Epilepsy, Temporal Lobe

Temporallobsepilepsi

Svensk definition

En lokalt bunden (fokal) form av epilepsi, kännetecknad av återkommande anfall som utgår från punkter i tinningsloben, huvudsakligen från den mesiala (proximala) delen. Ett brett spektrum av psykiska fenomen kan uppträda, som t ex illusioner, hallucinationer, kognitiva störningar och känsloupplevelser. De flesta komplexa, partiella anfall utgår från tinningsloberna. Dessa epilepsier kan klassificeras utifrån etiologi som kryptogena, ärftliga eller symtomatiska (dvs att de är förknippade med någon befintlig sjukdom eller skada). Syn. tinningslobepilepsi.

Engelsk definition

A localization-related (focal) form of epilepsy characterized by recurrent seizures that arise from foci within the TEMPORAL LOBE, most commonly from its mesial aspect. A wide variety of psychic phenomena may be associated, including illusions, hallucinations, dyscognitive states, and affective experiences. The majority of complex partial seizures (see EPILEPSY, COMPLEX PARTIAL) originate from the temporal lobes. Temporal lobe seizures may be classified by etiology as cryptogenic, familial, or symptomatic. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p321).

Svenska synonymer

Epilepsi, temporallob

Engelska synonymer

Epilepsies, Temporal Lobe Temporal Lobe Epilepsies Temporal Lobe Epilepsy Epilepsy, Uncinate Epilepsies, Uncinate Uncinate Epilepsies Uncinate Epilepsy Epilepsy, Benign Psychomotor, Childhood Childhood Benign Psychomotor Epilepsy Benign Psychomotor Epilepsy, Childhood Epilepsy, Lateral Temporal Epilepsies, Lateral Temporal Lateral Temporal Epilepsies Lateral Temporal Epilepsy