Interleukin-16

Interleukin-16

Svensk definition

Ett cytokin som produceras av aktiverade T-lymfocyter och stimulerar till vandring av CD4-positiva lymfocyter och monocyter. Det har rapporterats kunna undertrycka HIV-replikation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 16 IL16 Lymphocyte Chemoattractant Factor Chemoattractant Factor, Lymphocyte IL-16 LCF Factor