Lupus Coagulation Inhibitor

Lupuskoagulationshämmare

Svensk definition

En antikropp mot fosfolipider, påvisad i samband med systemisk lupus erythematosus, antifosfolipidsyndromet och ett antal andra sjukdomstillstånd, samt hos friska individer. In vitro stör antikroppen konverteringen av protrombin till trombin och förlänger tromboplastintiden. In vivo har den en koagulationsfrämjande effekt, som leder till blodproppar i huvudsakligen de stora blodkärlen. Den ger vidare upphov till graviditetskomplikationer som fosterdöd och spontan abort, samt ett antal olika hematologiska och neurologiska komplikationer.

Engelsk definition

An antiphospholipid antibody found in association with systemic lupus erythematosus (LUPUS ERYTHEMATOSUS, SYSTEMIC;), ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME; and in a variety of other diseases as well as in healthy individuals. In vitro, the antibody interferes with the conversion of prothrombin to thrombin and prolongs the partial thromboplastin time. In vivo, it exerts a procoagulant effect resulting in thrombosis mainly in the larger veins and arteries. It further causes obstetrical complications, including fetal death and spontaneous abortion, as well as a variety of hematologic and neurologic complications.

Svenska synonymer

Lupusantikoagulant

Engelska synonymer

Inhibitor, Lupus Coagulation Coagulation Inhibitor, Lupus Lupus Anticoagulant Anticoagulant, Lupus