Lysosomal Storage Diseases

Lysosomala upplagringssjukdomar

Svensk definition

Medfödd ämnesomsättningsstörning som kännetecknas av brister i specifika, lysosomala hydrolaser och leder till intracellulär ansamling av ometaboliserade ämnen.

Engelsk definition

Inborn errors of metabolism characterized by defects in specific lysosomal hydrolases and resulting in intracellular accumulation of unmetabolized substrates.

Svenska synonymer

Lyosomala inlagringssjukdomar Lysosomala sjukdomar

Engelska synonymer

Disease, Lysosomal Storage Diseases, Lysosomal Storage Lysosomal Storage Disease Lysosomal Enzyme Disorders Disorder, Lysosomal Enzyme Disorders, Lysosomal Enzyme Enzyme Disorder, Lysosomal Enzyme Disorders, Lysosomal Lysosomal Enzyme Disorder