Ichthyosis, X-Linked

Iktyos, X-bunden

Svensk definition

Kronisk form av iktyos som ärvs som ett könsbundet recessivt särdrag knutet till X-kromosomen och överförs till manlig avkomma. Sjukdomen kännetecknas av svårartad fjällning, särskilt på armar och ben, och har samband med brist på enzymet steroidsulfatas.

Engelsk definition

Chronic form of ichthyosis that is inherited as a sex-linked recessive trait carried on the X-chromosome and transmitted to the male offspring. It is characterized by severe scaling, especially on the extremities, and is associated with steroid sulfatase deficiency.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ichthyoses, X-Linked Ichthyosis, X Linked Ichthyosis, Sex-Linked Ichthyoses, Sex-Linked Ichthyosis, Sex Linked Placental Steroid Sulfatase Deficiency Steroid Sulfatase Deficiency Deficiencies, Steroid Sulfatase Deficiency, Steroid Sulfatase Steroid Sulfatase Deficiencies Sulfatase Deficiencies, Steroid Sulfatase Deficiency, Steroid Steroid Sulfatase Deficiency Disease