HLA-B27 Antigen

HLA-B27-antigen

Svensk definition

Ett HLA-ytantigen (transplantationsantigen) som kodas från B-lokus på kromosom 6. Det är starkt förknippat med akut främre uveit, ankylerande spondylit och Reiters sjukdom.

Engelsk definition

A specific HLA-B surface antigen subtype. Members of this subtype contain alpha chains that are encoded by the HLA-B*27 allele family.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Antigen, HLA-B27 HLA B27 Antigen HLA-B27 HLA Class I Histocompatibility Antigen, B-27 alpha Chain HLA Class I Histocompatibility Antigen, B 27 alpha Chain