HLA Antigens

HLA-antigener

Svensk definition

Antigener (Human Leukocyte Antigens) bestämda av leukocytplatserna på kromosom 6, kodningsstället för MHC ("major histocompatibility complex") hos människor. De är polypeptider eller glykoproteiner som återfinns på de flesta kärnförsedda celler och blodplättar, bestämmer vävnadstyp i samband med transplantation, och är förknippade med vissa sjukdomar.

Engelsk definition

Antigens determined by leukocyte loci found on chromosome 6, the major histocompatibility loci in humans. They are polypeptides or glycoproteins found on most nucleated cells and platelets, determine tissue types for transplantation, and are associated with certain diseases.

Svenska synonymer

Transplantationsantigener Vävnadsantigener

Engelska synonymer

Antigens, HLA HL-A Antigens Antigens, HL-A HL A Antigens Human Leukocyte Antigens Antigens, Human Leukocyte Leukocyte Antigens, Human Leukocyte Antigens Antigens, Leukocyte