Cohort Studies

Kohortstudier

Svensk definition

Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.

Engelsk definition

Studies in which subsets of a defined population are identified. These groups may or may not be exposed to factors hypothesized to influence the probability of the occurrence of a particular disease or other outcome. Cohorts are defined populations which, as a whole, are followed in an attempt to determine distinguishing subgroup characteristics.

Svenska synonymer

Kohortundersökningar Incidensstudier Historiska kohortstudier Slutna kohortstudier Kohortanalys

Engelska synonymer

Cohort Study Studies, Cohort Study, Cohort Concurrent Studies Studies, Concurrent Concurrent Study Study, Concurrent Closed Cohort Studies Cohort Studies, Closed Closed Cohort Study Cohort Study, Closed Study, Closed Cohort Studies, Closed Cohort Analysis, Cohort Cohort Analysis Analyses, Cohort Cohort Analyses Historical Cohort Studies Cohort Study, Historical Historical Cohort Study Study, Historical Cohort Cohort Studies, Historical Studies, Historical Cohort Incidence Studies Incidence Study Studies, Incidence Study, Incidence