Anti-Anxiety Agents

Ångestdämpande medel

Svensk definition

Preparat som lindrar ångest, spänningar och neurotiska symtom. De har en rogivande effekt utan att påverka medvetandet eller nervfunktionerna. Adrenerga betaantagonister, som också används vid behandl ing av ångest, räknas inte hit.

Engelsk definition

Agents that alleviate ANXIETY, tension, and ANXIETY DISORDERS, promote sedation, and have a calming effect without affecting clarity of consciousness or neurologic conditions. ADRENERGIC BETA-ANTAGONISTS are commonly used in the symptomatic treatment of anxiety but are not included here.

Svenska synonymer

Anxiolytika Ångestdämpande effekt

Engelska synonymer

Agents, Anti-Anxiety Anti Anxiety Agents Anti-Anxiety Drug Anti Anxiety Drug Drug, Anti-Anxiety Anti-Anxiety Drugs Anti Anxiety Drugs Drugs, Anti-Anxiety Anxiolytic Anxiolytics Tranquilizing Agents, Minor Agents, Minor Tranquilizing Minor Tranquilizing Agents Tranquillizing Agents, Minor Agents, Minor Tranquillizing Minor Tranquillizing Agents Anxiolytic Agent Agent, Anxiolytic Anti-Anxiety Agent Agent, Anti-Anxiety Anti Anxiety Agent Anxiolytic Agents Agents, Anxiolytic Anti-Anxiety Effect Anti Anxiety Effect Effect, Anti-Anxiety Anxiolytic Effects Effects, Anxiolytic Antianxiety Effects Effects, Antianxiety Anxiolytic Effect Effect, Anxiolytic Anti-Anxiety Effects Anti Anxiety Effects Effects, Anti-Anxiety Antianxiety Effect Effect, Antianxiety