Adrenergic beta-Antagonists

Adrenerga betablockerare

Svensk definition

Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärtarytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.

Engelsk definition

Drugs that bind to but do not activate beta-adrenergic receptors thereby blocking the actions of beta-adrenergic agonists. Adrenergic beta-antagonists are used for treatment of hypertension, cardiac arrhythmias, angina pectoris, glaucoma, migraine headaches, and anxiety.

Svenska synonymer

Adrenerga betaantagonister Betablockerare

Engelska synonymer

Adrenergic beta Antagonists beta-Antagonists, Adrenergic Adrenergic beta-Receptor Blockader Adrenergic beta Receptor Blockader Blockader, Adrenergic beta-Receptor beta-Receptor Blockader, Adrenergic beta-Adrenergic Antagonist Antagonist, beta-Adrenergic beta Adrenergic Antagonist beta-Adrenergic Blocker Blocker, beta-Adrenergic beta Adrenergic Blocker beta-Adrenergic Antagonists Antagonists, beta-Adrenergic beta Adrenergic Antagonists beta-Adrenoceptor Antagonists Antagonists, beta-Adrenoceptor beta Adrenoceptor Antagonists Adrenergic beta-Receptor Blockaders Adrenergic beta Receptor Blockaders Blockaders, Adrenergic beta-Receptor beta-Receptor Blockaders, Adrenergic beta-Adrenergic Receptor Blockaders Blockaders, beta-Adrenergic Receptor Receptor Blockaders, beta-Adrenergic beta Adrenergic Receptor Blockaders beta-Adrenergic Blocking Agents Agents, beta-Adrenergic Blocking Blocking Agents, beta-Adrenergic beta Adrenergic Blocking Agents beta-Adrenergic Blockers Blockers, beta-Adrenergic beta Adrenergic Blockers beta-Blockers, Adrenergic Adrenergic beta-Blockers beta Blockers, Adrenergic beta-Adrenergic Blocking Agent Agent, beta-Adrenergic Blocking Blocking Agent, beta-Adrenergic beta Adrenergic Blocking Agent beta-Adrenergic Receptor Blockader Blockader, beta-Adrenergic Receptor Receptor Blockader, beta-Adrenergic beta Adrenergic Receptor Blockader beta-Adrenoceptor Antagonist Antagonist, beta-Adrenoceptor beta Adrenoceptor Antagonist Adrenergic beta-Antagonist Adrenergic beta Antagonist beta-Antagonist, Adrenergic