Anxiety

Ångest

Svensk definition

Känslor som oro, ängslan och överhängande faror, dock inte funktionhindrade som vid ångeststörningar.

Engelsk definition

Feelings or emotions of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.

Svenska synonymer

Nervositet Oro Vaksamhet Social ångest

Engelska synonymer

Angst Nervousness Hypervigilance Anxiousness Social Anxiety Anxieties, Social Anxiety, Social Social Anxieties