Receptor, Insulin

Insulinreceptor

Svensk definition

En cellytereceptor för insulin. Den utgörs av en tetramer av två alfa- och två betaenheter, som erhålls genom klyvning av ett enda prekursorprotein. Receptorn innehåller en inre tyrosinkinasdomän, belägen i betaenheten. Insulinaktivering av receptorn leder till ett antal metaboliska förändringar, bl a ökat upptag av glukos i lever, muskler och fettvävnad.

Engelsk definition

A cell surface receptor for INSULIN. It comprises a tetramer of two alpha and two beta subunits which are derived from cleavage of a single precursor protein. The receptor contains an intrinsic TYROSINE KINASE domain that is located within the beta subunit. Activation of the receptor by INSULIN results in numerous metabolic changes including increased uptake of GLUCOSE into the liver, muscle, and ADIPOSE TISSUE.

Svenska synonymer

Insulinreceptorprotein-tyrosinkinas Isulinreceptor-betakjedja Insulinreceptor-alfakjedja Receptor, insulin

Engelska synonymer

Receptors, Insulin Insulin Receptors Insulin Receptor Protein-Tyrosine Kinase Insulin Receptor Protein Tyrosine Kinase Insulin Receptor Insulin-Dependent Tyrosine Protein Kinase Insulin Receptor beta Subunit Insulin Receptor beta Chain Insulin Receptor alpha Subunit Insulin Receptor alpha Chain