Pulmonary Fibrosis

Lungfibros

Svensk definition

Kronisk inflammation och fortskridande fibros i lungblåsornas väggar, med tilltagande dyspné och slutligen död till följd av syrebrist och högersidig hjärtsvikt.

Engelsk definition

A process in which normal lung tissues are progressively replaced by FIBROBLASTS and COLLAGEN causing an irreversible loss of the ability to transfer oxygen into the bloodstream via PULMONARY ALVEOLI. Patients show progressive DYSPNEA finally resulting in death.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fibrosis, Pulmonary Pulmonary Fibroses Fibroses, Pulmonary Alveolitis, Fibrosing Alveolitides, Fibrosing Fibrosing Alveolitides Fibrosing Alveolitis Idiopathic Diffuse Interstitial Pulmonary Fibrosis