Fibrosis

Fibros

Svensk definition

Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.

Engelsk definition

Any pathological condition where fibrous connective tissue invades any organ, usually as a consequence of inflammation or other injury.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fibroses Cirrhosis