Liver Cirrhosis

Skrumplever

Svensk definition

Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.

Engelsk definition

Liver disease in which the normal microcirculation, the gross vascular anatomy, and the hepatic architecture have been variably destroyed and altered with fibrous septa surrounding regenerated or regenerating parenchymal nodules.

Svenska synonymer

Levercirros Leverfibros

Engelska synonymer

Hepatic Cirrhosis Cirrhosis, Hepatic Cirrhosis, Liver Fibrosis, Liver Liver Fibrosis