Pierre Robin Syndrome

Pierre Robins syndrom

Svensk definition

En autosom recessiv störning som kännetecknas av brakygnatia och gomspalt ofta associerad med glossoptos, malplacering av larynx och manubrium stemi. Gomspalten försvårar sugning och sväljning, vätskor hamnar lätt i larynx. Kan uppträda i olika syndrom eller som en isolerad hypoplasi.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Robin Syndrome, Pierre Syndrome, Pierre Robin Robin Sequence Sequence, Robin Pierre Robin's Sequence Pierre Robins Sequence Sequence, Pierre Robin's Pierre-Robin Syndrome Syndrome, Pierre-Robin Glossoptosis, Micrognathia, and Cleft Palate Pierre Robin Sequence Sequence, Pierre Robin