Nursing Records

Omvårdnadsjournaler

Svensk definition

Uppgifter skrivna av sjuksköterskor om den vård patienten fått, och skattning av patientens framsteg.

Engelsk definition

Data recorded by nurses concerning the nursing care given to the patient, including judgment of the patient's progress.

Svenska synonymer

Vårdjournaler

Engelska synonymer

Records, Nursing Nursing Record Record, Nursing