Malignant Carcinoid Syndrome

Malignt karcinoidsyndrom

Svensk definition

Ett symtomkomplex associerat med karcinoidtumörer och kännetecknat av attacker av svåra, uppblossande hudrodnader, vattniga diarréer, sammandragning av luftrören, plötsliga blodtrycksfall, ödem och vätskeansamling i buken. Karcinoida tumörer är oftast belägna i mag-tarmkanalen och bildar levermetastaser. Symtomen orsakas av utsöndring från tumören av serotonin, prostaglandiner och andra biologiskt aktiva ämnen. Karcinoid hjärtsjukdom föreligger när hjärtat drabbas.

Engelsk definition

A symptom complex associated with CARCINOID TUMOR and characterized by attacks of severe flushing of the skin, diarrheal watery stools, bronchoconstriction, sudden drops in blood pressure, edema, and ascites. The carcinoid tumors are usually located in the gastrointestinal tract and metastasize to the liver. Symptoms are caused by tumor secretion of serotonin, prostaglandins, and other biologically active substances. Cardiac manifestations constitute CARCINOID HEART DISEASE. (Dorland, 27th ed; Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carcinoid Syndrome, Malignant Carcinoid Syndromes, Malignant Malignant Carcinoid Syndromes Syndrome, Malignant Carcinoid Syndromes, Malignant Carcinoid