Lactose Intolerance

Laktosintolerans

Svensk definition

Ett tillstånd som beror på avsaknad av eller brist på enzymet laktas i tarmarnas slemhinneceller, och oförmåga att bryta ned mjölksocker (laktos) för absorption. Bakteriell jäsning av oabsorberat laktos leder till symtom som kan variera från nedsatt matsmältning (dyspepsi) till allvarlig diarré. Laktosintolerans kan vara medfödd eller förvärvad.

Engelsk definition

The condition resulting from the absence or deficiency of LACTASE in the MUCOSA cells of the GASTROINTESTINAL TRACT, and the inability to break down LACTOSE in milk for ABSORPTION. Bacterial fermentation of the unabsorbed lactose leads to symptoms that range from a mild indigestion (DYSPEPSIA) to severe DIARRHEA. Lactose intolerance may be an inborn error or acquired.

Svenska synonymer

Laktosmalabsorption

Engelska synonymer

Intolerance, Lactose Alactasia Hypolactasia Milk Sugar Intolerance Lactose Malabsorption Malabsorption, Lactose Dairy Product Intolerance