Kidney Tubular Necrosis, Acute

Njurkanalnekros, akut

Svensk definition

Akut njursvikt till följd av förstörelse av epitelceller i njurkanalerna. Vanligtvis beror den på exponering för giftiga ämnen eller njurischemi efter svår skada.

Svenska synonymer

Akut njurkanalnekros

Engelska synonymer

Lower Nephron Nephrosis Lower Nephron Nephroses Nephron Nephroses, Lower Nephron Nephrosis, Lower Nephroses, Lower Nephron Nephrosis, Lower Nephron Acute Kidney Tubular Necrosis