Insulin-Like Growth Factor I

Insulinliknande tillväxtfaktor I

Svensk definition

En väl beskriven basisk peptid som tros utsöndras från levern och följa blodcirkulationen. Den har tillväxtreglerande, insulinliknande och mitogena egenskaper. Tillväxtfaktorn är till stor del, men inte helt, beroende av tillväxthormon. Den tycks i huvudsak vara verksam hos vuxna, till skillnad från insulinliknande tillväxtfaktor II, som är en viktig tillväxtfaktor i foster.

Engelsk definition

A well-characterized basic peptide believed to be secreted by the liver and to circulate in the blood. It has growth-regulating, insulin-like, and mitogenic activities. This growth factor has a major, but not absolute, dependence on GROWTH HORMONE. It is believed to be mainly active in adults in contrast to INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II, which is a major fetal growth factor.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Insulin-Like Somatomedin Peptide I Insulin Like Somatomedin Peptide I Somatomedin C IGF-I-SmC IGF-1 IGF-I Insulin Like Growth Factor I