Insulin

Insulin

Svensk definition

Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.

Engelsk definition

A 51-amino acid pancreatic hormone that plays a major role in the regulation of glucose metabolism, directly by suppressing endogenous glucose production (GLYCOGENOLYSIS; GLUCONEOGENESIS) and indirectly by suppressing GLUCAGON secretion and LIPOLYSIS. Native insulin is a globular protein comprised of a zinc-coordinated hexamer. Each insulin monomer containing two chains, A (21 residues) and B (30 residues), linked by two disulfide bonds. Insulin is used as a drug to control insulin-dependent diabetes mellitus (DIABETES MELLITUS, TYPE 1).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Insulin, Regular Regular Insulin Soluble Insulin Insulin, Soluble Insulin A Chain Sodium Insulin Insulin, Sodium Novolin Iletin Insulin B Chain Chain, Insulin B