Immunoglobulin E

Immunglobulin E

Svensk definition

Ett immunglobulin som är kopplat till mastceller. Överproduktion av immunglobulinet har samband med allergisk överkänslighet.

Svenska synonymer

IgE

Engelska synonymer

IgE