Immunoglobulin epsilon-Chains

Immunglobulin, epsilonkedja

Svensk definition

Tunga kedjor i Fab- och Fc-fragmenten hos immunglobulin E, med en molekylvikt av ca 72 kD. De innehåller ungefär 550 aminosyrarester ordnade i fem domäner och ca tre gånger så mycket kolhydrat som de tunga kedjorna på IgA, IgD och IgG.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Immunoglobulin epsilon Chains epsilon-Chains, Immunoglobulin epsilon-Chain Immunoglobulins epsilon Chain Immunoglobulins Immunoglobulins, epsilon-Chain Immunoglobulins, epsilon Chain epsilon-Immunoglobulin Heavy Chains Heavy Chains, epsilon-Immunoglobulin epsilon Immunoglobulin Heavy Chains Immunoglobulin epsilon-Chain Immunoglobulin epsilon Chain epsilon-Chain, Immunoglobulin Ig epsilon Chains Chains, Ig epsilon epsilon Chains, Ig epsilon-Immunoglobulin Heavy Chain Heavy Chain, epsilon-Immunoglobulin epsilon Immunoglobulin Heavy Chain