Hyperlipoproteinemia Type II

Hyperlipoproteinemi typ II

Svensk definition

En grupp ärftliga avvikelser som kännetecknas av förhöjda halter i plasma av kolesterol bundet till lätta lipoproteiner (LDL) eller i VLDL-lipoproteiner.

Svenska synonymer

Hyperkolesterolemi, familjär

Engelska synonymer

Hyperlipoproteinemia Type IIs Hyper-Low Density Lipoproteinemia Density Lipoproteinemia, Hyper-Low Density Lipoproteinemias, Hyper-Low Hyper Low Density Lipoproteinemia Hyper-Low Density Lipoproteinemias Lipoproteinemia, Hyper-Low Density Lipoproteinemias, Hyper-Low Density Hyper-Low-Density-Lipoproteinemia Hyper-Low-Density-Lipoproteinemias Hyperlipoproteinemia, Type II Hyperlipoproteinemias, Type II Type II Hyperlipoproteinemia Type II Hyperlipoproteinemias Hypercholesterolemia, Essential Essential Hypercholesterolemia Essential Hypercholesterolemias Hypercholesterolemias, Essential Hypercholesterolemia, Familial Familial Hypercholesterolemia Familial Hypercholesterolemias Hypercholesterolemias, Familial Hypercholesterolemic Xanthomatosis, Familial Familial Hypercholesterolemic Xanthomatoses Familial Hypercholesterolemic Xanthomatosis Hypercholesterolemic Xanthomatoses, Familial Xanthomatoses, Familial Hypercholesterolemic Xanthomatosis, Familial Hypercholesterolemic Hyperlipoproteinemia Type 2 Hyperlipoproteinemia Type 2s Type 2, Hyperlipoproteinemia Hyper-beta-Lipoproteinemia Hyper beta Lipoproteinemia Hyper-beta-Lipoproteinemias Hyperbetalipoproteinemia Hyperbetalipoproteinemias Hyperlipoproteinemia Type IIb Hyperlipoproteinemia Type IIbs Hypercholesterolemia, Autosomal Dominant, Type B Familial Combined Hyperlipoproteinemia Combined Hyperlipoproteinemia, Familial Combined Hyperlipoproteinemias, Familial Familial Combined Hyperlipoproteinemias Hyperlipoproteinemia, Familial Combined Hyperlipoproteinemias, Familial Combined Apolipoprotein B-100, Familial Defective Apolipoprotein B 100, Familial Defective Apolipoprotein B-100, Familial Ligand-Defective Apolipoprotein B 100, Familial Ligand Defective Hyperlipoproteinemia Type IIa Hyperlipoproteinemia Type IIas Hyperlipoproteinemia, Type IIa Hyperlipoproteinemias, Type IIa Type IIa Hyperlipoproteinemia Type IIa Hyperlipoproteinemias Hypercholesterolemia, Autosomal Dominant Autosomal Dominant Hypercholesterolemia Autosomal Dominant Hypercholesterolemias Dominant Hypercholesterolemia, Autosomal Dominant Hypercholesterolemias, Autosomal Hypercholesterolemias, Autosomal Dominant LDL Receptor Disorder Disorder, LDL Receptor Disorders, LDL Receptor LDL Receptor Disorders Receptor Disorder, LDL Receptor Disorders, LDL