von Hippel-Lindau Disease

von Hippel-Lindaus sjukdom

Svensk definition

Ett autosomalt dominant sjukdomstillstånd, förknippat med olika tumörer, bl a hemangioblastom i centrala nervsystemet (oftast lillhjärnan) och näthinnan, tumörer i labyrintvätskesäcken, njurcellskarcinom, njur- och bukspottkörtelcystor, ryggmärgshemangiom och feokromocytom. De vanligaste kliniska tecknen är neurologiska brister i samband med intrakraniella hemangioblastom, vilka kan blöda och ge upphov till ataxi (rubbade rörelsekoordinationer), förhöjt skalltryck och andra tecken på neurologiska funktionsrubbningar.

Svenska synonymer

Hippel-Lindaus sjukdom

Engelska synonymer

von Hippel Lindau Disease Familial Cerebello-Retinal Angiomatosis Angiomatoses, Familial Cerebello-Retinal Angiomatosis, Familial Cerebello-Retinal Cerebello-Retinal Angiomatoses, Familial Cerebello-Retinal Angiomatosis, Familial Familial Cerebello Retinal Angiomatosis Familial Cerebello-Retinal Angiomatoses Hippel-Lindau Disease Hippel Lindau Disease VHL Syndrome VHL Syndromes Lindau's Disease Lindau's Diseases Lindaus Disease von Hippel-Lindau Syndrome von Hippel Lindau Syndrome Angiomatosis Retinae Cerebelloretinal Angiomatosis, Familial Angiomatoses, Familial Cerebelloretinal Angiomatosis, Familial Cerebelloretinal Cerebelloretinal Angiomatoses, Familial Familial Cerebelloretinal Angiomatoses Familial Cerebelloretinal Angiomatosis Lindau Disease